Náš tím

Vyberte si svoju konzultantku

Vaša konzultantka Zdenka

Vaša konzultantka Mgr. Zdenka Némethová

Narodila som sa v r. 1974 ako druhé vytúžené dieťa svojim rodičom. Svoju vlastnú rodinku som si začala budovať od r.1997, kedy mi do života vstúpil manžel Juraj a do dnes mi je najväčšou oporou v osobnom, aj v pracovnom živote.

Od detstva ma to ťahalo do zdravotníctva.  Moju profesionálnu životnú cestu som začala štúdiom fyzioterapie, ktorá  ma uviedla do tajov fungovania ľudského tela.

Počas práce som sa stretávala s pacientmi,  ktorí trpeli širokou škálou ťažkostí (od drobných bolestí až po kómu). Všímala som si ako sa  stres a náročné životné situácie odzrkadľujú na zdraví mojich pacientov. 
Spozorovala som, že u niektorých dochádzalo k trvalému  uzdraveniu a naopak u iných s rovnakým klinickým obrazom dochádzalo k recidíve a niekedy aj k zhoršeniu stavu, pričom ich terapia bola  rovnaká a primeraná ich klinickému stavu. Začala som sa tým hlbšie zaoberať a zistila som, že pacienti, ktorí učinili patričné kroky a zmeny vo svojom živote si dokázali udržať a aj vylepšiť svoje zdravie trvalo. U niektorých došlo k nečakanému a nevysvetliteľnému vyzdraveniu niekoľkoročných ťažkostí.

Vtedy som si hlbšie uvedomila  prepojenosť našich fyzických ťažkostí s prežívaním veľkého stresu v osobnom, či pracovnom živote spôsobených veľkou emocionálnou záťažou. Na základe týchto skúseností som sa rozhodla hľadať odpovede v štúdiu psychológie (Trnavská univerzita).

Počas štúdia som sa touto problematikou zaoberala v ročnom  výskume zameranom na hľadanie súvislostí medzi osobnosťou človeka, prežívaním  náročných životných situácii (emocionálny stres)  a ich vplyvom  na vznik vertebrogénneho ochorenia (bolestí chrbta),  jedného z najčastejších civilizačných ochorení.

Hodiny strávené v rozhovoroch  s pacientmi ma len utvrdili v tom ako je dôležité vnímať človeka celostne a nie len ako diagnózu (bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo psychické ochorenie).

Moja cesta sa ďalej uberala hľadaním množstva ďalších odpovedí na otázky, ktoré prichádzali z predchádzajúcich poznaní. Odpovede som nachádzala v kognitívno behaviorálnej psychoterapii, ktorá ma  posunula ešte bližšie k celostnému vnímaniu a prístupu k človeku ako jednoty tela, ducha a mysle. Stále som však cítila, že k tomu dokonalému  celku mi stále ešte niečo chýba. Možno to bolo práve hľadanie vlastného miesta a spôsobu ako naplniť svoje poslanie.

Poznáte ten pocit v tele, keď cítite napätie v nejakom kĺbe a viete, že nie je na svojom mieste a potrebujete aby v ňom „puklo“ a aby sa kostičky dostali na svoje miesto?  A práve tento pocit som nadobudla, keď som sa stretla s CESTOU – terapeutickým prístupom vyvinutým Brandon Bays. Dokonalé zapadnutie všetkých častí do jedného celku. 

Pre mňa osobne  terapia CESTA  znamená veľkú zmenu a transformáciu v živote. S každým klientom si terapeut  procesom prechádza súčasne a je to vzájomne obohacujúci proces.

Terapia CESTA dáva človeku pocit podobný návratu domov. Tam, kde sa cítite dobre, môžete byť samý sebou, bez predsudkov,  bez strachu z posudzovania, či hodnotenia. Je to miesto, kde viete, že ste prijímaný, milovaný  a kam patríte. Je to niečo, kde sa v procese cítite bezpečne a nech vás stretne čokoľvek,  nesprávny krok neexistuje.
Terapiu CESTA považujem za jeden z najefektívnejších terapeutických prístupov, ktorý v sebe snúbi integráciu tých najlepších terapeutických postupov.

Je ťažké popísať to slovami, pochopíte to, až keď to zažijete na vlastnej koži...

Teším sa na stretnutie s Vami :-)

Moje ďalšie vzdelávanie

 

Tak ako to už v živote chodí, vysokoškolským vzdelaním to nekončí.

 • 1

  Sociálno-psychologický výcvik

  Počas dvoch rokov som sa vzdelávala v oblasti komunikácie, sociálnych zručností a sebareflexie.
 • 2

  Psychoterapeutický výcvik

  Psychoterapeutické vzdelanie som získala po absolvovaní štvorročného dlhodobého výcviku v kognitívne behaviorálnej psychoterapii r.2006, ktorej súčasťou bola trojročná individuálna terapia (ako zážitok na sebe) a štvorročná práca s klientmi pod supervíziou.
 • 3

  Vzdelávanie v Individuálnej psychológii

  Počas dvoch rokov som mala možnosť zúčastňovať sa výcviku v Individuálnej psychológii (prístup A.Adlera). V tomto prístupe sa vzdelávam od roku 2010
 • 4

  Výcvik v supervízii

  Veľkým medzníkom v mojom profesnom a terapeutickom smerovaní bol trojročný výcvik v supervízii KBT.
 • 5

  Niekoľko workshopov a odborných seminárov zameraných na:

  Focusing, Základy bioenergetiky a biosyntézy, Skupinová dynamika, Práca s klientom v odpore, Efektívny rozhovor, Metacards, Tréning trénerov, Hypnóza 1.stupeň, EMDR, Autogénny tréning, 2x letná adleriánska škola ...
 • 6

  Terapeutický výcvik - terapia Cesta

  V roku 2014 som absolvovala celé akreditované vzdelávanie terapie Cesta pod vedením autorky tejto metódy Brandon Bays. Tohto času som v procese akreditácie. Momentálne mám už za sebou 200 procesov a som uchvátená tým, čo všetko táto terapia prináša.
 

Teším sa na stretnutie s vami :-)