Náš tím

Vyberte si svoju konzultantku

Vaša konzultantka Patrícia

Vaša konzultantka  PhDr. Patrícia Rozinajová

Som...žena, dcéra, sestra, priateľka, manželka, matka a...klinická psychologička, psychoterapeutka.

Pochádzam z lekárskej rodiny takže som od malička mala blízko k pomáhaniu – pomoci druhým ako poslaniu, nie iba v zmysle profesie. Po ukončení gymnázia som pokračovala v štúdiu na Prešovskej univerzite v Prešove, kde som 5 rokov študovala na filozofickej fakulte  1 odborové štúdium psychológie. V roku 2006 som absolvovala rigoróznu skúšku v odbore psychológia.

Mojim prvým zamestnaním po ukončení vysokej školy,  a zároveň aj veľkou školou života bol OLÚP Predná Hora, kde som pracovala so závislosťami. Denne som sa stretávala s osudmi a príbehmi ľudí s pohnutým životom, ktorí sa však nepoddali pasivite a prežívaniu, ale naopak, rozhodli sa aktívne prispieť ku zmene svojho života – životného štýlu, s ľuďmi, ktorí sa rozhodli pre liečenie a abstinenciu.

Po mnohých ranách od života pochopili, že každá skúsenosť nám ponúka lekciu. Pochopili, že chyby sú súčasťou života a sú nevyhnutné pre osobný rast. A rovnako pochopili i to, že šťastie prichádza vďaka skúsenostiam a skúsenosti vznikajú pre zlé rozhodnutia...

Svoju pomoc a podporu pri dobrých rozhodnutiach som neskôr poskytovala aj na protialkoholickom oddelení psychiatrie v nemocnici v R. Sobote, kde som ako súčasť odborného tímu viedla režimovú liečbu. Pracovala som formou skupinovej psychoterapie, viedla som tématické  i životopisné skupiny, arteterapiu, ale i denný stacionár. Pracovala som aj individuálne, formou individuálnej psychoterapie.

Som absolventkou komplexného dlhodobého  psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii Umenie terapie pod vedením lektorov inštitútov ISZ Košice a ISZ-MC Praha. Vo svojej terapeutickej praxi pri práci s klientmi využívam Krátku na riešenie orientovanú terapiu (SFBT) a zákazkový prístup – hamburský model.

Popri práci v nemocnici na oddelení s dospelými som pracovala i s deťmi s diagnózou ADHD formou neurofeedback a biofeedback terapie. Mám skúsenosti aj s prácou s deťmi v detskom domove.

Keďže som stále nemala úplnú mozaiku môjho poznania rozhodla som sa pre absolvovanie výcviku v terapii pevným objatím podľa učenia J. Prekopovej + škola lásky v rodine, pomocou  ktorých som dokázala prostredníctvom zmierenia a vyrovnania sa s minulosťou lepšie pochopiť prítomnosť, intenzívnejšie preciťovať a vnímať emócie a všetky okamihy, ktoré ma denne stretávajú.

Rok 2013 bol pre mňa významným rokom plným zmien. Vydala som sa a začala som vnímať život v jeho všetkých formách už v novom svetle – ako život v páre – manželstve – záväzku – kompromise – tolerancii – empatii – dôvere, ale i v zmene a prehodnocovaní vlastných postojov a rozhodnutí.

Keďže som zvedavá a zaujímam sa o všetko čo môže moje poznanie rozšíriť neustále sa profesionálne vzdelávam, zúčastňujem sa odborných vzdelávacích i zážitkových podujatí, seminárov, workshopov. (Kurz v metóde neurofeedback, krátkodobý 200h výcvikový program „facilitácia kontaktu a podporujúcej interakcie“-PCA inštitút Ister, biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v praxi psychológa, výcvikový kurz v BFB ako terapeutickej metóde, Párové poradenstvo a terapia, Štruktúra a procesy v poradenstve a terapii, Využitie rozprávok v poradenstve a terapii).

Mám rada prírodu, knihy, hudbu, cestovanie a inteligentný humor.

Keďže som aj mamou malého syna snažím sa dať každému dňu príležitosť, aby sa stal najkrajším dňom môjho života – za toto poznanie vďačím môjmu synovi, ktorý je mojim malým veľkým učiteľom.

Moje ďalšie vzdelávanie

 

Tak ako to už v živote chodí, vysokoškolským vzdelaním to nekončí.

 • 1

  Rigorózna skúška v odbore psychológia

 • 2

  Psychoterapeutický výcvik

  Absolventka komplexného dlhodobého psychoterapeutického výcviku v systemickej psychoterapii Umenie terapie
 • 3

  Špecializačná skúška v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave

 • 4

  Vzdelávania v certifikačnom študijnom programe v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia (SIVP)

 • 5

  Niekoľko workshopov a odborných seminárov zameraných na:

  Kurz v metóde neurofeedback, biofeedback srdcovej variability a možnosti jeho využitia v praxi psychológa, výcvikový kurz v BFB ako terapeutickej metóde, Párové poradenstvo a terapia, Štruktúra a procesy v poradenstve a terapii, Využitie rozprávok v poradenstve a terapii.
 • 6

  Krátkodobý výcvikový program „facilitácia kontaktu a podporujúcej interakcie“-PCA inštitút Ister,

 

Teším sa na stretnutie s vami :-)